Technikum nr 5
grafika i poligrafia cyfrowa
fotografia i multimedia
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2
TECHNIKUM NR 5
62-800 Kalisz, ul. Kordeckiego 19
e-mail: info@os-w.pl
tel. 62 502 35 55, fax 62 502 32 67