Technikum nr 5
grafika i poligrafia cyfrowa
fotografia i multimedia
Technikum Nr 5 w Kaliszu powstało w 2011 roku, kształci młodzież słabo słyszącą i niesłyszącą z terenu całej Polski
w zawodach: FOTOGRAFIA I MULTIMEDIA oraz GRAFIKA I POLIGRAFIA CYFROWA.
Uczniowie spoza Kalisza są kwaterowani w Internacie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2, w ramach którego działa Technikum.
Klasy liczą od 6 do 8 uczniów, każdy uczeń na zajęciach zawodowych ma swoje stanowisko komputerowe
z bogatym oprogramowaniem oraz dostęp do wielu nowoczesnych
urządzeń peryferyjnych.
Oba profile technikum łączą tematykę kilku popularnych zawodów:

poligrafii,

grafiki komputerowej,

fotografii,

reklamy,

informatyki.
Absolwenci Technikum mogą znaleźć zatrudnienie w:

drukarniach,

agencjach reklamowych,

studiach fotograficznych,
są więc to bardzo atrakcyjne kierunki, które dają bardzo szerokie możliwości pracy zawodowej.
Nauka w Techniku trwa 4 lata o gimnazjum I 5 lat po szkole podstawowej. W trakcie nauki uczniowie odbywają 4 tygodnie praktyk zawodowych w zakładach pracy.
Po ukończeniu Technikum można zdać maturę i kontynuować naukę na uczelniach wyższych. Zdanie
egzaminów zawodowych daje tytuł technika.
Kandydat do Technikum powinien posiadać odpowiednie cechy: zainteresowania i umiejętności komputerowe, cierpliwość, wytrwałość, umiejętność pracy w grupie, poczucie estetyki, umiejętność wykonywania zadań zgodnie z określonymi zasadami, kreatywność, zainteresowania fotograficzne i graficzne.