Technikum nr 5
grafika i poligrafia cyfrowa
fotografia i multimedia
W naszym Technikum realizowane są obecnie przedmioty z dwóch podstaw programowych.
Lp.
Obowiązkowe zajęcia edukacyjne
KLASA
Łączna liczba godzin
1
2
3
4
I
II
I
II
I
II
I
II
PRZEDMIOTY TEORETYCZNE
1
Cyfrowe technologie graficzne
6
6
4
4
10
2
Technologie multimedialne
3
3
4
4
7
3
Cyfrowe maszyny drukujące
3
3
4
5
4
Działalność gospodarcza w poligrafii
2
2
2
5
Język angielski zawodowy
1
1
1
Łączna liczba godzin
7
7
9
2
25
PRZEDMIOTY PRAKTYCZNE
6
Przygotowanie do drukowania
5
5
4
2
8
7
Projekty multimedialne
2
3
3
3
5,5
8
Drukowanie cyfrowe
6
6
6
9
Łączna liczba godzin
5
5,5
9
3
22,5
PRAKTYKI ZAWODOWE
2,5
4 tygodnie
2,5

Przedmioty zawodowe mają 2 typy: teoretyczny i praktyczny.

Na zajęciach teoretycznych uczniowie poznają teorię, prowadzą zeszyty, nauczyciele przekazują wiadomości z użyciem prezentacji multimedialnych, nowe wiadomości są utrwalane za pomocą ćwiczeń, sprawdzianów.

Zajęcia praktyczne polegają na samodzielnej lub grupowej pracy uczniów, nie ma zeszytów, nie ma sprawdzianów, uczniowie poznają i utrwalają umiejętności w działaniu, wykonując zadania z użyciem komputerów z odpowiednim oprogramowaniem i urządzeń dostępnych w szkole.